Lottutdelnings- och besiktningsgruppen

Gruppen ansvarar för utdelning av nya lotter och förbereder de lotter som sagts upp till för ny utdelning. Gruppen ansvarar också för besiktning av områdets lotter.

Kontaktperson styrelsen
Emil Jönsson

Comments are closed.