Styrelsen

Ordförande

Kassör

Ledamot

Vakant Matilda Lindström
Lott 71
Tel. 0736-838997
eva_matilda@hotmail.com
Emil Jönsson
Lott 53
Tel:0731-523559
emiljonsson@gmail.com

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Anna Lena Ringarp
Lott 108
Tel. 0708-279376
annalenaringarp@gmail.com
Giacobbe Gasbarro
Lott 114
Tel:0707-720733
giacobbegasbarro@outlook.com
Lina Häger
Lott 116
Tel.0704-167380
ebbalina@hotmail.com

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Jenny Hagvil
Lott 9
Tel. 0703-117382
jenny.hagvil@gmail.com
Vakant Vakant

Comments are closed.