Styrelsen

Ordförande

Kassör

Ledamot

Vakant Sara Davidsson
Lott 115
Tel: 0704-351632
sarda768@gmail.com
Emil Jönsson
Lott 53
Tel:0731-523559
emiljonsson@gmail.com

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Alexander Grehn
Lott 91 B
Karin Eriksson
Lott 122
Emma Nordenberg
Lott 49

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Linda Bergqvist
Lott 7
Ulla Forsén
Lott 84
Vakant

 

Comments are closed.