Vill du odla hos oss?

Många andra odlarföreningar har ett kösystem där man kan stå i kö i flera år i väntan på odlingslott. Hos oss fungerar det lite annorlunda. Hos oss gäller det att du som intresserad dyker upp på odlingsområden på utsatt dag för lottutdelning. En ny kölista upprättas för varje år.

2018 års kölista upprättas lördag den 7 april kl 10.00. Detta sker på plats vid Röda stugan på vårt odlingsområde. Kösystem upprättas och den som är först i kö får erbjuds att skriva kontrakt på ledig odlingslott. De som inte får någon lott skriver upp sig på kölista på plats och har fram t. o. m nästa utdelningstillfälle möjlighet att få lott om någon odlare säger upp sin mitt under säsongen. Vid nästa utdelningstillfälle börjar man på ny turordningslista. Så man kan inte stå på kö under flera års tid, man måste helt enkelt dyka upp på plats vid nästa utdelningstillfälle.

Tänk på att det är många som vill odla hos oss och att ju tidigare du är på plats desto större är dina chanser att få en bra köplats.

Hur många lotter blir lediga varje år?
Från första utdelningstillfället i april och fram tills odlingssäsongen slut blir vanligtvis ca 5-10 st odlingslotter lediga att delas ut.

Övernattning inte tillåten på området
Tidigare år har intresserade tältat på området natten innan, för att försäkra sig om att hamna först i kön. Det är något som vi inte uppmuntrar eftersom systemet exkluderar människor som av olika anledningar inte har denna möjlighet. Vi vore tacksamma om alla respekterar detta och endast kommer på morgonen utsatt datum.

Vad kostar det att arrendera odlingslott?
Våra odlingslotter är ca 40-50 m2 och som medlem betalar man 8,90 kr/m2 i årlig arrendeavgift.

Vilka skyldigheter har jag som odlare?
Vår förening arrenderar marken av Fastighetskontoret till en låg kostnad och som motprestation tar vi hand om skötseln på området, exempelvis klipper gräs, håller undan ogräs, sköter dammarna, underhåller staket, diken, stigar så att det blir fint. På området finns det därför ett antal arbetsgrupper där varje odlare ingår och hjälper till med det gemensamma underhållet. Mesta delen av gruppernas arbete förläggs under de arbetsdagar som anordnas. Som medlemmar är det obligatoriskt att delta vid två av dessa tillfällen. Uppslutningen brukar vara god vid dessa tillfällen.

Varje medlem är också skyldig att följa föreningens nyttjanderättsavtal. Dessa finns tillgängliga under rubriken ”Medlemsinformation” i menyn.

Möjligheter
Sjöbergen är en fantastisk liten undangömd oas där man kan få njuta av lugnet, grönskan och odlingen. Gemenskapen är god inom föreningen och på området. Man kan man fritt välja att lära känna och småprata med grannen bredvid eller bara vara för sig själv en stund. På vårt område finns också några fruktträd och bärbuskar som sköts och skördas av föreningens medlemmar. Vi har även en liten groddamm som lockar barn och fina skogsområden runt i kring.

Lycka till!

 

Comments are closed.