Vill du odla hos oss?

Många andra odlarföreningar har kösystem där man kan stå i kö i flera år i väntan på odlingslott. I vår förening fungerar det lite annorlunda. Hos oss gäller det att du som intresserad dyker upp på odlingsområdet på utsatt dag för lottutdelning. En ny kölista upprättas för varje år i samband med årets lottutdelning och det går inte att ställa sig i kön i efterhand.

2019 års lottutdelning äger rum lördag den 6 april kl 10.00. Detta sker på plats vid Röda stugan på vårt odlingsområde. Första person på plats startar en kölista och de som kommer efter fortsätter sedan att skriva upp sig på kölistan allteftersom. Vid själva utdelningen erbjuds sedan den som står först i kön att skriva kontrakt på ledig odlingslott. Finns fler lediga lotter erbjuds nästa person person i kön att skriva kontrakt och så vidare. De som inte får någon lott står kvar på kölistan och har fram till och med nästa års utdelningstillfälle möjlighet att få en lott om någon odlare säger upp sin lott mitt under säsongen. Vid nästa säsongs utdelningstillfälle börjar vi sedan om på en ny kölista. Man behåller alltså inte sin köplats under flera års tid, utan måste helt enkelt dyka upp på plats vid årets lottutdelningstillfälle.

Om du aldrig har köat hos oss tidigare kan det vara bra att känna till att våra odlingslotter är väldigt populära. Historiskt har det därför förekommit att det kommit intresserade och ställt sig i kö redan under natten till lördagen.

Hur många lotter blir lediga varje år?
Från första utdelningstillfället i april och fram tills odlingssäsongen slut blir vanligtvis 5-10 st odlingslotter lediga att dela ut.

Tältning är inte tillåtet på området
Tidigare år har intresserade tältat på området natten innan, för att försäkra sig om att hamna först i kön. Detta är något som vi inte uppmuntrar eftersom systemet exkluderar människor som av olika anledningar inte har denna möjlighet. Vi vore tacksamma om alla respekterar detta.

Vad kostar det att arrendera odlingslott?
Våra odlingslotter är ca 40-50 m2 och som medlem betalar man 8,90 kr/m2 i årlig arrendeavgift.

Vilka skyldigheter har jag som odlare?
Vår förening arrenderar marken av Fastighetskontoret till en låg kostnad och som motprestation tar vi hand om skötseln på området, exempelvis klipper gräs, håller undan ogräs, sköter dammarna, underhåller staket, diken, stigar så att det blir fint. På området finns det därför ett antal arbetsgrupper där varje odlare ingår och hjälper till med det gemensamma underhållet. Mesta delen av gruppernas arbete förläggs under de arbetsdagar som anordnas. Som medlemmar är det obligatoriskt att delta vid två av dessa tillfällen. Uppslutningen brukar vara god vid dessa tillfällen.

Varje medlem är också skyldig att följa föreningens nyttjanderättsavtal. Dessa finns tillgängliga under rubriken ”Medlemsinformation” i menyn.

Möjligheter
Sjöbergen är en fantastisk liten undangömd oas där man kan få njuta av lugnet, grönskan och odlingen. Gemenskapen är god inom föreningen och på området. Man kan man fritt välja att lära känna och småprata med grannen bredvid eller bara vara för sig själv en stund. På vårt område finns också några fruktträd och bärbuskar som sköts och skördas av föreningens medlemmar. Vi har även en liten groddamm som lockar barn och fina skogsområden runt i kring.

Lycka till!

 

Comments are closed.